[20%] ค่าบริการดูแลเว็บไซต์

฿3,333.33 THB/mo

[6K] ดูแลเว็บไซต์รายปี

฿3,333.33 THB/mo


- ดูแลเว็บไซต์และระบบ
- ตรวจสอบข้อผิดผลาดของเว็บไซต์
- Update ระบบ CMS และ Plugin
**การบริการในส่วนนีไม่รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่,
แก้ไขรูปแบบเว็บไซต์, หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของลูกค้า